Veel gestelde vragen

VRAGEN
Hoe kan ik mijn verzekering beeindigen?
Wanneer de verzekering langer dan 1 jaar actief is, kunt u deze maandelijks opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per mail aan ons kenbaar maken, telefonisch kunnen wij dit helaas niet aannemen. U krijgt altijd binnen enkele dagen een reactie van ons, indien deze uitblijft kunt u ervan uitgaan dat wij de opzegging niet hebben ontvangen.
 
De opzegging gaat in op de dag van binnenkomst, helaas kan dit niet met terugwerkende kracht (bijvoorbeeld indien de verkoop van een paard te laat wordt doorgegeven)
Hoe moet ik een ziektekostendeclaratie indienen?
Indien u een ziektekostenverzekering heeft afgesloten voor uw paard en u wilt verrichtingen van uw dierenarts declareren, dan kunt u de ziektekostennota met een (door de dierenarts) ingevuld declaratieformulier of patiëntenkaart naar ons toesturen of mailen. Voor het declaratieformulier klikt u hier. Wij nemen uw dierenartsennota in behandeling en hier krijgt u zo spoedig mogelijk een reactie op. Als alles in orde is zal dit een uitkeringsbrief zijn, waarop het bedrag staat dat wij aan u zullen overmaken.
 
Let hierbij op de volgende punten om teleurstellingen te voorkomen.
 
* Zijn de verwachtte kosten hoger dan € 350,00? Overleg dan met ons voordat de behandeling plaats vindt.
 
*Wij vergoeden alleen de dierenarts welke op uw polis staat vermeld (zeer urgente zaken uitgezonderd).
 
*Facturen die voor vergoeding in aanmerking komen, moeten uiterlijk binnen twee maanden na de eerste behandeling ingediend zijn bij de maatschappij. 
Hoe vraag ik een verzekering aan?
Als u uw paard wilt verzekeren bij ons, dan kunt u hier het aanvraagformulier downloaden, invullen en naar ons toesturen/mailen. Bij geen bijzonderheden nemen wij het paard vervolgens in voorlopige dekking en hiervan krijgt u een schriftelijke bevestiging thuisgestuurd. Mochten er opmerkingen zijn, dan wordt er uiteraard gelijk telefonisch contact met u gezocht.

Mocht het paard op zeer korte termijn in voorlopige dekking opgenomen moeten worden, dan kunt u hierover telefonisch contact met ons opnemen. Wij kunnen het paard gelijk volledig in de voorlopige dekking opnemen zodat deze gelijk goed verzekerd is. Voor het afsluiten van een voorlopige dekking hebben wij altijd een chip/transpondernummer nodig.
Ik heb een klacht over de schadeafwikkeling, wat kan ik doen?
Bierum beschikt uiteraard over een interne klachtenprocedure die wij u op verzoek graag toesturen.
In welke termijnen kan ik de premie voor de paardenverzekering betalen?
De premie voor de paardenverzekering kan jaarlijks door middel van overschrijving of door middel van automatische incasso worden betaald. Mocht u in termijnen willen betalen, dan kan dit middels automatisch incasso per half jaar of per kwartaal hiervoor geldt een toeslag van € 4,54 per keer. Klikt u hier voor het machtigingsformulier, na ontvangst van dit formulier kunnen wij de betalingswijze omzetten.
Mijn paard is afgekeurd door de dierenarts, wat moet ik nu doen?
Wanneer uw paard is afgekeurd op medische gronden door de dierenarts dient u ons hiervan zo spoedig mogelijk van op de hoogte te brengen.
 
Wij vragen, alvorens wij, een afkeuring in behandeling nemen een schriftelijke verklaring van de dierenarts en van u. Klikt u hier voor uw verzoek tot overname en klikt u hier voor afkeuring door de dierenarts
 
De afkeuringsdocumenten dienen opgesteld te worden door de dierenarts welke op uw polis staat vermeld en het laatste bezoek dient niet langer dan twee weken geleden zijn geweest. Voor een snellere afwikkeling kunt u ook al het beschikbare materiaal meesturen denk aan echobeelden en röntgenfoto's maar ook eventueel eigen gemaakt beeldmateriaal.  
 
Na ontvangst van de formulieren zullen wij de afkeuring in behandeling nemen. Helaas is het niet mogelijk om aan te geven op welk termijn u hierover een uitspraak van ons kunt verwachten, uiteraard proberen wij alle afkeuringen zo spoedig mogelijk te behandelen. 
Stijgt mijn ziektekostenpremie na het indienen van een declaratie?
Indien een verzekeringnemer in een verzekeringsjaar ziektekosten, boven een jaarlijks door de verzekeraar vast te stellen bedrag, heeft gedeclareerd, wordt de ziektekostenpremie niet verhoogd. 
Waar moet het paspoort aan voldoen wanneer mijn paard geslacht wordt?
Waar het paspoort allemaal aan dient te voldoen indien uw paard geslacht wordt kunt u terug vinden in onderstaand document.
 
Het paardenpaspoort en de slacht
Wanneer moet mijn paard gekeurd worden?
Verzekerde waarde t/m € 2.500,00 geen klinische keuring noodzakelijk
 
Verzekerde waarde € 2.501,00 t/m € 4.000,00 vragen wij een klinische keuring.
 
Verzekerde waarde groter dan € 4.001,00 vragen wij een klinische keuring met daarbij een röntgenologische keuring.
  
Voor het aanvragen van de zekerdekking vragen wij een altijd klinische keuring.
De keuring dient niet ouder te zijn dan drie maanden. 
Wat moet u doen wanneer u met uw paard naar de dierenarts moet?
  • Download het behandelformulier en print deze uit.
  • Neem het formulier mee naar de dierenkliniek en laat het   formulier door de behandelend dierenarts invullen.
  • Stuur het formulier naar info@paardenverzekeringbierum.nl
  • U ontvangt van ons binnen enkele werkdagen een reactie/toestemming.
  • De behandeling vindt plaats.
  • Na afloop stuurt u, let wel binnen twee maanden na de behandeling, ons de nota’s toe met het bijbehorende declaratieformulier. Het declaratieformulier kunt u op onze website vinden en dient u te laten invullen door de dierenarts.

Let op! Voor behandelingen waarvan de geschatte kosten meer dan € 350,- bedragen, heeft u vooraf altijd toestemming nodig van ons. Wanneer u de behandeling laat uitvoeren, zonder onze toestemming en/of reactie, is het geheel op eigen risico.
 
Levensbedreigende situatie? Het belang van het paard staat bij ons voorop! Hierbij hoeft u dus niet het bovenstaande stappenplan te volgen. Wel dient de situatie z.s.m., uiterlijk binnen 24 uur, bij ons gemeld te worden. 
 
Contact

Wij geloven dat ieder paard de beste zorg verdient

wij staan als verzekeraar graag tussen de mensen zodat wij weten wat er speelt.

t2iRealisatie t2i.nl
Sluiten